Hvad er JCI?

JCI er en global organisation, som på tværs af de nationale organisationer deler den samme mission: To provide development opportunities that empower young people to create positive change. Organisationens medlemmer er aktive mennesker mellem 18 og 40 år, som ønsker at udvikle deres personlige egenskaber, at tilegne sig professionelle kompetencer, at bidrage til lokalsamfundet og at opbygge et netværk af stærke relationer i Danmark og udlandet.

JCI Danmarks vision er formuleret således: Vi vil være det førende netværk for unge handlekraftige mennesker, der tager ansvar og gør en positiv forskel for sig selv og samfundet.

Det bærende i JCI er den lokale afdeling, hvor langt hovedparten af organisationens aktiviteter finder sted. Det er først og fremmest her at alle mellem 18 og 40 år, der har ønske om og vilje til at arbejde for JCI´s mål, mødes.

Hvad er en JCI-afdeling?

Den lokale afdeling vælger formand og bestyrelse for ét år ad gangen. Dog udskiftes kun halvdelen af bestyrelsen. Alle poster i JCI er ét-årige for at sikre mest mulig dynamik og udvikling.

Afdelingerne har alle et månedligt fælles møde – et afdelingsmøde, hvor medlemmerne samles til foredrag, virksomhedsbesøg eller diskussioner af aktuelle emner.

Hovedparten af aktiviteten finder sted i mindre arbejdsgrupper. Grupperne er det forum, hvor erfaringsudveksling, ledertræning og projekter gennemføres. For at alle kan få optimalt udbytte af medlemskabet, tilstræber de lokale afdelinger, at medlemmerne repræsenterer erhvervslivet bredt med en rimelig balance mellem den private og offentlige sektor

Hvad kan jeg bruge JCI til?

Formålet med JCI er personlig udvikling og ledertræning.

Der stilles krav til medlemmerne om engagement og deltagelse i årets projekter, men erfaringsudveksling på tværs af brancher, nye kontakter og personlige venskaber er en væsentlig del af udbyttet.

JCI udgør et godt og virkningsfuldt netværk, der kan være til gavn for medlemmerne gennem mange år. Udbyttet af medlemskabet er direkte proportionelt med indsatsen. Det skyldes, at der er en så høj grad af “learning by doing” i organisationen.

JCI ynder selv at betegne sig som det bedste forum for ledermæssig og personlig udvikling. Vi tør godt stå ved den formulering, fordi vi har de optimale rammer!

Medlemskontigentet udgør 1.850 kr. pr. halv år. Beløbet indkluderer den månedlige aktivitet/møde og bespisning.